Η αναπλήρωση του μαθήματος της κ. Αποστόλου

"Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων"

θα γίνει την Παρασκευη 10/01/1014 και ώρες 9-11.30,


"αίθουσα 23": Eργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Aξιολόγησης της Γλώσσας στην Εκπαίδευση , 2ος όροφος