ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Αγαπητές φοιτήτριες

Αγαπητοί φοιτητές

 

Σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και την εγγραφή σας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο μαζί με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας - Αρχαιολογίας συναπαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ιδρύθηκε το 1964. Με τον Ν.1268/1982 και την έκδοση του Π.Δ. 445/1984 το Τμήμα Φ.Π.Ψ. λειτουργεί αυτόνομα και χορηγεί πτυχίο τριών ειδικεύσεων: Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας.

Όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών, οι τρεις κατευθύνσεις που προσφέρονται στους φοιτητές είναι ενδεικτικές του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Τμήματος και των δυνατοτήτων που παρέχονται για την περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του. Οι σπουδές επιμερίζονται σε δύο κύκλους, εκ των οποίων ο πρώτος περιλαμβάνει μαθήματα και των τριών επιστημονικών κλάδων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις και να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής μεθόδου έρευνας των θεωρητικών προβλημάτων. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που θα τους οδηγήσει στην εμβάθυνση του συνθέματος της επιστήμης στην οποία επιθυμούν να μαθητεύσουν και στην εξειδίκευση. Για την πληρέστερη οικείωση των φοιτητών με το σύνολο Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής προβλέπεται η παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων που προσφέρουν τα άλλα δύο Τμήματα, δηλαδή το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, ενώ για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επιδίωξή μας είναι να παράσχουμε στους φοιτητές μας ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, οι οποίες παράλληλα με τη γνωσιακή διάσταση να προσφέρουν αφορμές και δυνατότητες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και να συμβάλουν στην καλλιέργεια της πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, καθώς και του επιστημονικού ήθους. Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών σε όλους τους τομείς του συλλογικού μας βίου η Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται να λειτουργεί ως πεδίο διαμόρφωσης ατόμων με ικανότητα αδογμάτιστης σκέψης, τα οποία με τα επιστημονικά τους εφόδια θα είναι σε θέση να λειτουργούν στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους βίο ως υπεύθυνοι πολίτες και επιστήμονες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ.

 

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας