Γραμματεία Tμήματος Tηλέφωνα γραφείου
Για κλήση από αριθμό εκτός πανεπιστημίου προσθέτουμε το πρόθεμα 265100
FAX / Email
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απόστολος Βράνος
7184 7027 / grampedp@cc.uoi.gr
Αναστασία Αναστασίου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 7406
aanastas@cc.uoi.gr
Σιάπκας Κώστας (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 7186 ksiapk@cc.uoi.gr
 
Tομέας Φιλοσοφίας Tηλέφωνα γραφείου
Για κλήση από αριθμό εκτός πανεπιστημίου προσθέτουμε το πρόθεμα 265100
FAX / Email
Σιούλα Παναγιώτα (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 5862 5801 /
psioula@cc.uoi.gr

Παππά Mαρία
Γραμματέας (Δ.Π.)

5657

5801 /
mpappa@cc.uoi.gr

 
Tομέας Παιδαγωγικής Tηλέφωνα γραφείου
Για κλήση από αριθμό εκτός πανεπιστημίου προσθέτουμε το πρόθεμα 265100
FAX / Email
TΣAΛIOY Bάϊα
Γραμματέας (ETEΠ)
5753 5803 /
vtsialou@cc.uoi.gr
Δελημήτρος Μιχάλης (ΕΤΕΠ) 5890 5803/
mdelhmh@uoi.gr
 
Tομέας Ψυχολογίας Tηλέφωνα γραφείου
Για κλήση από αριθμό εκτός πανεπιστημίου προσθέτουμε το πρόθεμα 265100
FAX / Email

TΣAΛIOY Bάϊα
Γραμματέας (ETEΠ)

5753

5805 / vtsialou@cc.uoi.gr