Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής,

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής

_____________________________________________________________________

E-mail: gpapakon@cc.uoi.gr

Τηλέφωνο : +30-651-95671 (γραφείο)

FAX : +30-651-95803

 

 

Πτυχίο

Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1975

D.E.A.

«Οικονομική Ανάπτυξη», PARIS II (Παρίσι, Γαλλία), 1977

Doctorat d'Etat

PARIS II ( Παρίσι, Γαλλία ), 1982

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

•  Οικονομία της εκπαίδευσης

•  Οργάνωση της εκπαίδευσης

•  Διοίκηση διαχείριση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

•  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων

 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1994

« Εξουσία και Οργάνωση - Διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος », Αθήνα, εκδ. ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ Α.Α. Λιβάνης (σε συνεργασία με τον κ. Απ. Ανδρέου).

 

1994

« Η στρατηγική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο ρόλος του κρατικού κεφαλαίου (1941-1985) », Αθήνα, εκδ. ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ , Α.Α. Λιβάνης.

 

1995

« Σύνθεση - Αξιολόγηση Μελετών Εργασίας και Προδιαγραφές Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Αγοράς Εργασίας », Υπουργείο Εργασίας, Αθήνα.

 

1996

« Μελέτη Ανάλυσης της Μελλοντικής Προσφοράς και Ζήτησης Ναυτεργατικού Δυναμικού για τις ειδικότητες Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Καταστρώματος και Μηχανής ». Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αθήνα, Ιούνιος.

 

1996

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Από την αδιαφορία του δημόσιου τομέα στην αυθαιρεσία - επίθεση του ιδιωτικού». Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης .

 

1997

« Κόστος - δαπάνες στη Δημόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση: η βαθμιαία αποδυνάμωση του δημόσιου σχολείου μετά το 1975 » . Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: " Ελληνική Εκπαίδευση 1975 - 1997: όψεις συνέχειας και μεταβολής", Ιωάννινα 6 & 7 Ιουνίου.

 

1998

« ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ως τομείς επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο » . Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το ΕΚΚΕ , με θέμα "Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση - Κατάρτιση στην Ελλάδα και στη Γαλλία".

 

1998

« Η επίσημη εκπαίδευση και η ιδιωτική: Αδυνατεί η δημόσια εκπαίδευση να ανταποκριθεί έγκαιρα στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας » . Οικονομικός Ταχυδρόμος , Φ22, 28 Μαϊου.

 

1998

« Η εφαρμογή του Ενιαίου Λυκείου και η χρηματοδότησή του από το ΕΠΕΑΕΚ » . Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Παιδείας με ανάθεση από την ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης). Αθήνα, Νοέμβριος - Μάρτιος.

 

1998

« Οικονομική - Κοινωνική - Πολιτισμική Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα ( A ' φάση - 10 Νομοί) », Τομέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΥΠΕΠΘ, Ιωάννινα.

 

1999

« Οικονομική - Κοινωνική - Πολιτισμική Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (Β' φάση - 5 Νομοί) », Τομέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΥΠΕΠΘ, Ιωάννινα.

 

2000

« Το κόστος της εκπαίδευσης: Από την απόσυρση του κράτους στην "ανταγωνιστική" διείσδυση της οικογένειας », Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα .

 

 

Έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη

 

 

« Οικονομική και κοινωνική ζωή των φοιτητών στην πόλη των Ιωαννίνων ». Έρευνα χρηματοδοτούμενη από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

« Διαδικασία εισόδου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Δαπάνες, Κοινωνικά χαρακτηριστικά ». Εμπειρική έρευνα σε πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας.

 

« Η στάση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (καθηγητών Διευθυντών) σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου ».