ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (1925-1981) KOSTAS PAPAIOANNOU (1925-1981)
FACULTY of PHILOSOPHY - EDUCATION & PSYCHOLOGY
DEPARTMENT of PHILOSOPHY

UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL of PHILOSOPHY

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001