Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών
Τομέας Φιλοσοφίας
Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 
Raffaello Santi. Η Σχολή των Αθηνών

Στο κέντρο οι δύο κορυφαίοι Έλληνες φιλόσοφοι,
ο Πλάτων (δείχνοντας τον ουρανό, χώρο των απόλυτων ιδεών της φιλοσοφίας του)
και ο Αριστοτέλης (δείχνοντας κάτω, τον κόσμο της γήινης πραγματικότητας και της λογικής θεμελίωσης της σκέψης του).
Σχεδίαση - Υλοποίηση:
Βάσω Ανδρούτσου
Αναστάσιος Τσιμάκης