Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Τομέας Παιδαγωγικής

Eργαστήριο Έρευνας του Kοινωνικού Aποκλεισμού και της Aξιολόγησης στην Eκπαίδευση

Διδακτορικές Διατριβές