Για την καλύτερη προβολή αυτών των σελίδων προτείνεται η ανάλυση 1280 επί 1024.

Mπορείτε κα κατεβάσετε τις τελευταίες εκδόσεις των δημοφιλέστερων browsers από τις αντίστοιχες εταιρείες:

Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader , τον Flash Player καθώς και τον Word Viewer

Για σχόλια / παρατηρήσεις σχετικά με αυτή τη σελίδα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Οι παλιές σελίδες του Τμήματος βρίσκονται πλέον στη διεύθυνση http://pep.uoi.gr/old/


Το Τμήμα ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων

Google

On-line έλεγχος του υπολογιστή σας για την ύπαρξη ιών:

Panda Activescan