ΓPAMMATEIA
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.
Tηλέφωνα
Γραμματείας Φ.Π.Ψ.
FAX / Email
Για κλήση από αριθμό εκτός πανεπιστημίου προσθέτουμε το πρόθεμα 265100
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος
Καθηγητής

 

Τηλ .: 5659

E-mail:
kpetsios@cc.uoi.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απόστολος Βράνος
Τηλ .: 7184
FAX: 7027
Email: grampedp@cc.uoi.gr
Αναστασία Αναστασίου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Μπέζα Ευθαλία (ΠΕ Παιδαγωγών)
Σιάπκας Κώστας (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
7406
7405
7186

Ταχυδρομική Δ/νση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη - Δουρούτη
45110 - Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α