Το αυριανό μάθημα του κ. Αθανασιάδη "Εκπαίδευση και ιδεολογία:Εκπαίδευση και Εθνική Ταυτότητα: Ιστορική προσέγγιση (2013-2014)" αναβάλλεται

Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση με νέα ανακοίνωση