Η αναπλήρωση

του μαθήματος Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ

θα γίνει

την Τετάρτη 28 Μαΐου, από 18.00 έως 21.00,

στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (1 ος όροφος).