Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014,

ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί

την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014