Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Φ.Π.Ψ. που έχουν δηλώσει το μάθημα

"Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας, 19ος-20ός αιώνας"

και δίνουν την ημέρα και ώρα των γραπτών εξετάσεων άλλο μάθημα του Τμήματος τους,

μπορούν να εξεταστούν προφορικά την Τετάρτη 18/6 (ώρα 15:00-17:00) στο γραφείο της διδάσκουσας.

Η διδάσκουσα, Λήδα Παπαστεφανάκη"