Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες των Τμημάτων Φιλολογικού και Φ.Π.Ψ αδυνατούν να

εξετασθούν τη Δευτέρα 23/6 στα μαθήματα του κ. Γ. Νικολάου, γιατί

εξετάζονται

την ίδια ώρα σε μαθήματα των Τμημάτων τους, μπορούν να προσέλθουν για

προφορική

εξέταση στο Γραφείο του την Τρίτη 24/6 από τις 9 έως τις 12 π. μ.

Ο διδάσκων

Γ. Νικολάου