Το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ:Θεωρίες κινήτρων (2013-2014)

της κ. Αποστόλου αναβάλλεται λόγω έκτακτης Γ.Σ. του Τμήματος

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει ύστερα από συνενόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητες