Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ: «Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα»:

Το μάθημα της Τρίτης 29 Απριλίου δεν θα γίνει λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε επιστημονικό συνέδριο. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 5 Μαΐου, ώρα 11.30-14.30, στην Αίθ. 4 του ΦΠΨ.

 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ε: «Αριστοτέλης, Περί Ψυχής»:

Το μάθημα της Τετάρτης 30 Απριλίου δεν θα γίνει λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε επιστημονικό συνέδριο. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 5 Μαΐου, ώρα 5.00-8.00, στην Αίθ. 4 του ΦΠΨ.