Οι εξετάσεις στα μαθήματα του κ Δημητρίου θα γίνουν προφορικώς

την Τρίτη,15 του μηνός, 10.30-13.30, στο γραφείο του.