Την Παρασκευή 30 Μαΐου θα γίνουν τα ακόλουθα έκτακτα μαθήματα:
Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ: ώρες 9-11.30, Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 2ος όροφος
Ιστορία της εκπαίδευσης Ι: ώρες 11.30-14.30, αίθουσα 4, Ισόγειο.