Τα μαθήματα του κ. Αθανασιάδη δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις.