ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ Ι-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΕΡΜΠΗ ΛΗΔΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΦΠΨ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Απαλλαγή από τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι και ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων:

First Certificate in English ή

Certificate in Advanced English ή

Certificate in Proficiency in English ή

των αντίστοιχων τους πτυχίων που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ ,

μπορούν να απαλλαχτούν από το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Α εξάμηνο) και ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Β εξάμηνο). Ο βαθμός τους θα είναι 07 για τους κατόχους First Certificate in English και 08 για τους κατόχους των υπόλοιπων τίτλων.

 

Για τη διαδικασία αυτή οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν:

αντίγραφο του πτυχίου που διαθέτουν πάνω στο οποίο θα αναγράψουν

με ευανάγνωστους ελληνικούς χαρακτήρες

•  τα στοιχεία τους , (ονοματεπώνυμο + τηλέφωνο επικοινωνίας)

•  το τμήμα στο οποίο φοιτούν (Φιλολογίας ή Ιστορίας & Αρχαιολογίας ή Φ.Π.Ψ. )

•  τον αριθμό Μητρώου τους (είναι ο τετραψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο πίσω μέρος της φοιτητικής ταυτότητας)

 

Σε περίπτωση που λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δυνατή η καταχώρηση τους και κατά συνέπεια δεν γίνεται απαλλαγή από το μάθημα .

Η προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών θα γίνεται στη διδάσκουσα είτε στις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος είτε στις ώρες γραφείου της διδάσκουσας από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Ώρες γραφείου: Τρίτη 10:00 - 12:00 και Πέμπτη 13:00 - 15:00 Γραφείο 207 στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

 

Τελευταία ημερομηνία για την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται η Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013.

 

 

Η Διδάσκουσα

Σέρμπη Λήδα