ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι Έκτακτο μάθημα την Δευτέρα 7 Απριλίου, ώρες 12.00-14.30, στην αίθουσα 3. Το μάθημα της Τετάρτης 9 Απριλίου δεν θα γίνει.