Ο Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Θ.Αθανασιάδης , θα ξεκινήσει τις παραδόσεις στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014 ως εξής:

 

1. Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία ,

Τρίτη 22/10/2013 , ώρα 17:00-20:00, στο Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 2ος όροφος

 

2. Εκπαίδευση και ιδεολογία:Εκπαίδευση και Εθνική Ταυτότητα: Ιστορική προσέγγιση,

Τετάρτη 23/10/2013 , ώρα 17:00-20:00, στο Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 2ος όροφος

 

 

 

 

 

Από το γραφείο του διδάσκοντα