ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ"

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα "Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία", πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα ακόλουθα:

α. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα.

β. Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε δύο από τα ακόλουθα μαθήματα: "Εκπαιδευτική Πολιτική",
"Σχολείο και Έθνος", "Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός".

γ. Προϋποθέτει τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε 9 τουλάχιστον από τις 13 συνολικά συναντήσεις.

δ. Είναι υποχρεωτική η εκπόνηση εργασίας ιστορικού χαρακτήρα (με αναφορές σε πρωτογενείς πηγές), η οποία θα ανατεθεί από τον διδάσκοντα σε κάθε φοιτητή/τρια χωριστά.

ε. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα παρουσιάσει και θα υποστηρίξει την εργασία του ενώπιον των υπολοίπων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ο διδάσκων

Θ. Αθανασιάδης